Начало » Добре дошли в община Болярово » Култура » Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”
Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”

 

 Национален детски фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" -
БОЛЯРОВО, 1 юни 2024 г.

СТАТУТ

Националният детският фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" в гр. Болярово се организира за двадесет и четвърти път под патронажа на кмета на общината г-н Христо Христов.

Посвещава се на популярната тракийска певица Елена Граматикова и на богатството и красотата на странджанския фолклор.

Организатори на събора:

РАО „Тракия" - гр. Стара Загора;
Общество за фолклор - гр. Стара Загора;
Община Болярово;
Читалище „Възраждане 1912"гр.Болярово;


Цел на събора:

 • Да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство;
 • Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор;
 • Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования;
 • Да се осъществи приемственост между поколенията.

 

Условия за участие:
В рамките на събора е конкурсът „С песните на Елена Граматикова".
В конкурсната програма участниците могат да се включат и с песните на Калинка Згурова, Донка Бумбалова и Манол Михайлов, които са сред учредителите на този събор.
Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес. Молим за всеки състав или индивидуален изпълнител да изпратите отделна заявка! Няма такса за участие.
Участниците могат да се включат в Събора и с инструментални / индивидуални и колективни/ танцови изпълнения, обреди и обичаи.
Ансамбли, които се представят с песни, танци и народни инструменти, сами определят в заявката си в кой раздел на категория групи се състезават.

В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си при организаторите. Там ще бъдат запознати с реда и точния час на изявата им, съобразен към моментното състояние на програмата. Всеки участник се регистрира минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение. Организаторите си запазват правото за промени в регламента и наградите. След изпълнението всеки участник получава грамота за участие. Крайния резултат от оценката на журито се обявява в края на Събора.

Всички разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците. На всеки изпълнител ще бъде осигурена храна от организаторите.

 

ВАЖНО! Молим всеки, който закъснява или се е отказал от участието си да уведоми организаторите преди Събора на тел: 04741/6154 или на 0878996057.

 

На разположение на всички участници и гости е целият екип на фестивала - организатори, сътрудници, медицински екип, охрана.


Класиране и награди:
Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти - музиковеди и фолклористи.
При певческите групи участниците се класират в две групи:

 • за автентичен фолклор;
 • за обработен фолклор.
Всички участници получават грамота.
Класираните изпълнители получават парична награда и грамота.
Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас:
 • изпълнители до 8 години;
 • изпълнители от 9 до 14 години;
 • изпълнители от 15 до 19 години (задължително изпълняват 2 куплета от бавна песен).

 

Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.

При индивидуалните изпълнители се присъжда и поощрителна награда.

По преценка на журито наградите могат да се дублират.

Присъжда се:

Една специална награда на кмета на община Болярово г-н Христо Христов.
Приз „ Елена Граматикова" при индивидуалните изпълнители на народни песни.

Ръководство и финансиране:

Подготовката и провеждането на събора се извършва от организационен съвет под председателството на кмета на общината.
Финансирането за 2024 г. е от спонсори и бюджета на общината.

 

Място на провеждане: Градски парк гр. Болярово
Дата на провеждане: 1 юни 2024 г.

Регламент за участие:

Индивидуални изпълнители:

певци - 6 минути;

свирачи - 6 минути;

Певчески групи - 8 минути;

Инструментални групи и оркестри - 10 минути;

Танцови състави - 15 минути;

Народни обичаи - 10 минути.


Програма на събора:
09:30 ч. - откриване на конкурсната програма;
11:30 ч. - поздравления;
12:00 ч. - изпълнения на гостуващи състави;
18:00 ч. - обявяване на наградените.

Заявки за участие се подават до 20.05.2024 г. на e-mail: [email protected]като редът за участие се определя от реда на подаване на заявките.

За допълнителна информация:
8720 гр.Болярово
Община Болярово, обл. Ямбол, ул."Димитър Благоев"№7
Отдел"Образование, социални дейности, култура, здравеопазване, вероизповедания, спорт и младежки дейности"
НДФС"Върбова свирка свири"
Тел:04741/61-54
e-mail: [email protected]
Facebook: Ndfs Varbova Svirka Sviri (https://www.facebook.com/people/Ndfs-Varbova-Svirka-Sviri/100002313750599

 


Национален детски фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" -
БОЛЯРОВО, 3 юни 2023 г.

 

05.06.2023г. 


 

СТАТУТ

 

Детският фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" в гр. Болярово се организира за двадесет и трети път под патронажа на кмета на общината г-н Христо Христов.

 

Посвещава се на популярната тракийска певица Елена Граматикова и на богатството и красотата на странджанския фолклор.
Организатори на събора:
РАО „Тракия" - гр. Стара Загора;
Общество за фолклор - гр. Стара Загора;
Община Болярово;
Читалище „Възраждане 1912"гр.Болярово;  

Цел на събора:

 • Да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство;
 • Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор;
 • Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования;
 • Да се осъществи приемственост между поколенията.

Условия за участие:

В рамките на събора е конкурсът „С песните на Елена Граматикова".
В конкурсната програма участниците могат да се включат и с песните на Калинка Згурова, Донка Бумбалова и Манол Михайлов, които са сред учредителите на този събор.
Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес. Молим за всеки състав или индивидуален изпълнител да изпратите отделна заявка! Няма такса за участие.
Участниците могат да се включат в Събора и с инструментални / индивидуални и колективни/ танцови изпълнения, обреди и обичаи.
Ансамбли, които се представят с песни, танци и народни инструменти, сами определят в заявката си в кой раздел на категория групи се състезават.
В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си при организаторите. Там ще бъдат запознати с реда и точния час на изявата им, съобразен към моментното състояние на програмата. Всеки участник се регистрира минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение. Организаторите си запазват правото за промени в регламента и наградите. След изпълнението всеки участник получава грамота за участие. Крайният резултат от оценката на журито се обявява в края на Събора.
Всички разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците. На всеки изпълнител ще бъде осигурена храна от организаторите.
ВАЖНО! Молим всеки, който закъснява или се е отказал от участието си да уведоми организаторите преди Събора на тел: 04741/69-23 и 04741/6154.
На разположение на всички участници и гости е целият екип на фестивала - организатори, сътрудници, медицински екип, охрана.

Класиране и награди:
Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти - музиковеди и фолклористи.
При певческите групи участниците се класират в две групи:
за автентичен фолклор;
за обработен фолклор.
Всички участници получават грамота.
Класираните изпълнители получават парична награда и грамота.
Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас:

 • изпълнители до 8 години;
 • изпълнители от 9 до 14 години;
 • изпълнители от 15 до 19 години (задължително изпълняват 2 куплета от бавна песен).

 

Във всяка възрастова группа се присъжда първа, втора и трета награда.
При индивидуалните изпълнители се присъжда и поощрителна награда.
По преценка на журито наградите могат да се дублират.
Присъжда се:
Една специална награда на кмета на община Болярово г-н Христо Христов.
Приз „ Елена Граматикова" при индивидуалните изпълнители на народни песни.


Ръководство и финансиране:
Подготовката и провеждането на събора се извършва от организационен съвет под председателството на кмета на общината.
Финансирането за 2023 г. е от спонсори и бюджета на общината

Място на провеждане: Градски парк на гр. Болярово

Дата на провеждане: 3 юни 2023 г.

Регламент за участие:

Индивидуални изпълнители:

 

 • певци - 6 минути;
 • свирачи - 6 минути;
Певчески групи - 8 минути;

 

Инструментални групи и оркестри - 10 минути;
Танцови състави - 15 минути;
Народни обичаи - 10 минути.

Програма на събора:
09:30 ч. - откриване на конкурсната програма;
11:30 ч. - поздравления;
12:00 ч. - изпълнения на гостуващи състави;
18:00 ч. - обявяване на наградените.

Заявки за участие се подават до 19.05.2023 г. като редът за участие се определя от реда на подаване на заявките.
За допълнителна информация и изпращане на заявки:
8720 гр.Болярово
Община
Отдел"Образование, социални дейности, култура, вероизповедания и младежки дейности"
За НДФС"Върбова свирка свири"
Тел:04741/61-54, 69-23
e-mail:[email protected]
Facebook: Ndfs Varbova Svirka Sviri (https://www.facebook.com/people/Ndfs-Varbova-Svirka-Sviri/100002313750599

 

 

 


 

ОТМЕНЯ СЕ СЪБОРЪТ "ДЕТСКА ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" ЗА 2020 г.

Уважаеми съграждани,
в продължение на двадесет и две години създадохме и утвърдихме една богата културна традиция в областта на детския фолклор чрез нашия обичан фолклорен празник „Върбова свирка свири". Празник, чрез който давахме своя принос в съхранението на детското и танцово изкуство.
Всеизвестно е, че за нас, българите, фолклорът е онзи вечен стожер на националния дух, без който е немислимо както миналото, така и настоящето, а и още повече бъдещето.
По стечение на обстоятелствата и предвид възникналата пандемия от COVID-19, през 2020 г. съборът ще бъде отменен. В този момент за нас е по-важно да бъдат запазени животът и здравето на хората, защото подобно мероприятие би било рисково в тази посока.
Изразявам моята благодарност към всички, които проявиха интерес за участие и подпомагане организацията на събора, като оставам с надежда, че през 2021 г. участниците ще бъдат много повече, което ще даде възможност да продължим да надграждаме нашите добри традиции в областта на българския фолклор.
Бъдете здрави, бъдете благословени и се пазете!

Христо Христов, кмет на Община Болярово

 

 

Национален детски събор "ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ"
Болярово, 1 юни 2019 г.

СТАТУТ

Детският фолклорен събор "ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ" в гр.Болярово се организира за двадесет и втори път под патронажа на кмета на Общината г-н Христо Христов.

 

Посвещава се на популярната тракийска певица Елена Граматикова и на богатството и красотата на странджанския фолклор.

Организатори на събора:

 • РАО "Тракия"- гр.Стара Загора
 • Общество за фолклор - гр.Стара Загора
 • Община Болярово
 • Читалище "Възраждане"- гр.Болярово
 • Дружество"Тракия" - гр.Болярово

  Цел на събора:

 • Да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство
 • Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор
 • Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования
 • Да се осъществи приемственост между поколенията

 Условия за участие:

В рамките на събора е конкурсът "С песните на Елена Граматикова".
В конкурсната програма участниците могат да се включат и с песните на Калинка Згурова, Донка Бумбалова и Манол Михайлов, които са сред учредителите на този събор.
Участниците могат да се включат в събора и с инструментални /индивидуални и колективни/ танцови изпълнения, обреди и обичаи.
Музикалният съпровод е от участниците и е по тяхно желание / с оркестър или на запис/.
Редът на явяването се определя от организаторите, ако няма предварителна заявка от участниците.
Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения в края адрес до 23.05.2019 г. или по електронната поща.


Класиране и награди
Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти- музиковеди и фолклористи
При певческите групи участниците се класират в две групи:

 • за автентичен фолклор
 • за обработен фолклор
Всички участници получават грамота.
Класираните изпълнители получават парична награда и грамота.
Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас
 • изпълнители до 8 години
 • изпълнители от 9 до 14 години
 • изпълнители от 15 до 19 години (задължително изпълняват 2 куплета от бавна песен)
Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.
При индивидуалните изпълнители се присъжда и поощрителна награда.
По преценка на журито наградите могат да се дублират.
Присъжда се:
 • Една специална награда на кмета на Община Болярово г-н ХРИСТО ХРИСТОВ
 • Приз "ЕЛЕНА ГРАМАТИКОВА" при индивидуалните изпълнители на народни песни
Ръководство и финансиране

 

Подготовката и провеждането на събора се извършва от ораганизационен съвет под председателството на кмета на общината.
Финансирането за 2019 г. е от спонсори и бюджета на общината.
Организаторите осигуряват закуска на всички участници в деня на събора /при получена предварителна заявка с броя на участниците/.
Пътните разходи са за сметка на участниците.

Място на провеждане

Градски парк

Дата на провеждане - 1 юни 2019 година

Регламент за участие
Индивидуални изпълнители

 • певци 6 минути
 • свирачи 6 минути
Певчески групи 8 минути

 

Инструментални групи и оркестри 10 минути
Танцови състави 15 минути
Народни обичаи 10 минути

Програма на събора
9:30 часа - начало на конкурсната програма
11:30 часа - поздравления
12:00 часа - изпълнения на гостуващи състави
18:00 часа - обявяване на наградените

За допълнителна информация и изпращане на заявки:

8720 гр.Болярово

Община

Отдел "Хуманитарни дейности"

За НДФС "Върбова свирка свири"

Тел: 04741/ 60-44 ; 61-54; e-mail:[email protected];

facebook: Ndfs Varbova Svirka Sviri