ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Европейския ден срещу трафика на хора отбелязаха МКБППМН и СУ "Д-р П. Берон"

20 Октомври 2021 г.

 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и СУ „Д-р Петър Берон" се присъединиха към националната кампания срещу трафика на хора. На 19 октомври, по повод Европейския ден срещу трафика на хора, учениците от 10 и 12 клас имаха възможността да се запознаят с рисковите ситуации, в които могат да попаднат младите хора и механизмите за въвличането на жертви в едно от най-доходоносните престъпления.

пълен текст

Без масови публични прояви на празника на Болярово

19 Октомври 2021 г.

 Болярово ще отбележи празника на града - 26 октомври, без масови събирания и концертни програми.
Редица планирани културни, спортни и обществени изяви са отложени заради противоепидемичните мерки.

пълен текст

100-годишен юбилей празнува Каню Вълков

14 Октомври 2021 г.

 Стогодишен юбилей на фронтовак направи тържествен 14 октомври за община Болярово.

пълен текст