Начало » Новини » Новинa
Актуално
С финансиране по два проекта започна новият мандат в община Болярово

20 Ноември 2023

 С още три месеца ще се удължи срокът на договора по проект „Грижа в дома в община Болярово". Така 85 потребители ще получават предоставяните им услуги до 30 април 2024 г., ще бъдат запазени и осигурените 16 работни места за лични асистенти и специалисти в общината. Това съобщи заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева на първата за новия мандат оперативка с общинската администрация.
„Грижа в дома в община Болярово" започна на 1 януари 2023 г. и по сегашния договор продължава до 31 януари 2024 г. Той се реализира по процедура BG05SFPR002-2.001, финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. Само две са общините в България, които ще получат анекси за удължаване на срока на договорите и финансирането до 30 април 2024 г.
Реално този проект е продължение на реализираните от 2021 г. насам в община Болярово. Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, обясни ръководителят на проекта Теодора Апостолова.
Освен 11 лични асистенти, назначено е и медицинско лице. Иванка Канева предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 85 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в град Болярово, с. Попово, с. Крушево с. Ружица, с. Денница, с. Оман, с. Стефан Караджово, с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Воден, с. Крайново.
Кметът на община Болярово Христо Христов изрази надежда, че и след 30 април 2024 г. дейностите по този проект ще продължат. Общинската администрация вече проучва възможностите за превръщането му в делегирана от държавата дейност.
Христов допълни, че вече е получено и официалното писмо за подписване на договора по проекта за модернизация на Средно училище „Д-р Петър Берон". По Механизма за възстановяване и устойчивост в условията на конкуренция с други 218 проекта, община Болярово защити пред Министерството на образованието 2 495 805 лв. за цялостна топлоизолация, монтиране на фотоволтаични инсталации, изграждане на достъпна среда за хора с физически увреждания, игрища за футбол, хандбал, баскетбол и др. в учебното заведение.

  •