Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово продължава изпълнението на дейностите по проект „WinEU.rur”

15 Ноември 2023

Делегация, водена от заместник-кмета на община Болярово посети община Лендава, Словения, където взе участие в международно събитие „Творчество, колективен интелект и нови възможности за устойчив туризъм и популяризиране и валоризация на европейските винени райони".
Това беше четвъртото международно събитие по проекта и продължи през периода 10 - 13 ноември 2023 година.
Събитието е част от проект "Присъстващо управление на европейските културно-исторически ценности на традиционните земеделски райони" -winEU.rur.
Водещ партньор по проекта е община Ведра от област Галиция, Испания. Останалите партньори са от Хърватия, Словения, Италия и Португалия.
Продължителността на проекта е 24 месеца, като изпълнението започна на 1 декември 2022, а бюджетът му е 148 010 евро и се финансира от програма „ Граждани, равенство, права и ценности" (CERV) на ЕС.
Целта на проекта е да се създаде мрежа от малки селски общности за опазване, популяризиране и подобряване на европейските селски територии, което да подобри наличните действия за развитие на устойчив туризъм и дейностите по дигиталния и екологичен преход, но също и да се дефинират стратегии за присъстващо управление на европейските културно-исторически ценности на традиционните земеделски райони, основано на социалните, културните и исторически ценности на тези региони, като средство за по-зелени, по-дигитални и по-устойчиви европейски селски райони.
Целият проект е фокусиран по-конкретно в традициите, опита, иновациите, добрите практики при отглеждането на лозови насаждения, както и при производството на вино.
Следващото международно събитие ще се проведе през месец февруари 2024 година и ще бъде домакинствано от община Болярово.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Финансирано от ЕС. Изразените мнения и виждания са само на автора и не отразяват непременно мнението на Европейския съюз и на Изпълнителната агенция „Европейско образование и култура" (EACEA). Нито ЕС, нито ЕАСЕА носят отговорност за тях.

 

  •