Туризъм

Община Болярово разполага с уникално културно историческо наследство и природно богатство.

На територията на общината са налице условия за развитие на: природен/екотуризъм (вкл. пешеходен), културно-исторически и културно-събитиен, селски туризъм, ловен и риболовен туризъм.

Общият брой на местата за отдих-стаи за настаняване на територията на Община Болярово е 14 с общо 62 легла, а действащите заведения за хранене и развлечения е 21 броя.

 

Обособени са два пешеходни туристически маршрута:

 

  • с. Воден - Средновековен манастирски комплекс на Григорий Синаит - останки от крепост „Голямото Кале" - с. Воден. Дължината на маршрута е около 5 км. Маркировката включва указателни стрелки.
  • пешеходна и колоездачна Екопътека с. Ружица - язовир „Малко Шарково".

Южната част на общината е включена в туристическия маршрут, преминаващ през българската част на Странджа, наречен „Тур Странджа".
Културно-историческото наследство на общината е представено от разкритите 14 археологически обекта, 5 църкви и 5 крепости от Древността и Средновековието. Повече за тях можете да прочетете в раздел "Туристически забележителности". 

 

Край с. Стефан Караджово се намират минерални извори с доказани свойства за лечение на различни заболявания - сърдечносъдови, урологични, стомашно-чревни и ендокринни. Въпреки наличието на благоприятни условия за развитие на балнеотуризма, на територията на общината не функционира балнеосанаториум.

 

На територията на община Болярово се провеждат:
Детският национален фолклорен събор „Върбова свирка свири"
Ежегодните общински прегледи на художествената самодейност на фолклорните, певчески групи;
• Общинските литературни и художествени конкурси-изложби за бележити дати;
• Коледарските традиционни надпявания;
• Ежегодните местни събори по населени места съгласно Културния календар на община Болярово.
и редица други културни мероприятия
, създаващи предпоставка за развитие на културно-събитиен туризъм.
Община Болярово стопанисва около 60 000 декара горски територии.

 

Сдружение ловно-рибарско дружество „Странджа" стопанисва ловна територия от 50 911 ха, в които се извършват следните дейности: установяване запаса на едър и дребен дивеч и планиране на ползването; грижа за дивеча през зимата и размножителния период; разселване на дивеч в природата; регулиране числеността на хищниците и скитащите кучета; изготвяне на графици за ползване и организиране на ловните излети. За територията на ловното стопанство е характерно богато разнообразие от дивеч - сърни, диви свине, благородни елени, диви зайци, фазани и яребици.

 

Язовир „Малко Шарково" на р. Поповска е „раят на птиците" и има максимален обем 55 млн. куб. метра. Площта на язовир „Малко Шарково" е 3,9 км².
В община Болярово има още 93 броя по-малки язовири, намиращи се в различни населени места - Болярово - 4 бр., Воден - 2 бр., Малко Шарково - 7 бр., Мамарчево-8 бр., Попово - 6 бр., Ружица - 4 бр., Ситово - 5 бр., Шарково - 5 бр., Крайново - 1 бр., Вълчи извор - 1 бр., Голямо Крушево - 9 бр., Горска поляна - 7 бр., Денница-2 бр., Камен връх - 4 бр., Оман - 5 бр., Стефан Караджово - 8 бр., Странджа - 8 бр., Дъбово - 2бр. и Златиница - 1бр.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2020г.