Начало » Добре дошли в община Болярово
Добре дошли в община Болярово

 

 

Община Болярово е създадена с Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г. 

Гордеем се с природните си забележителности, с древната си история, с това, че сме наследници на герои като Стефан Караджа и Индже войвода, че тук са родени основателят на българската отоневрология проф. д-р Атанас Кехайов, д.м.н., създателят на българската паротитна ваксина проф. д-р Христо Одисеев, прочутата народна певица Елена Граматикова, актьорите Стоян Гъдев - Гъдьо, Продан Нончев и Георги Мамалев и още редица знаменити българи.  

Съгласно Конституцията на Република България, Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от четири години по ред, определен със закон.
Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.
Общината има самостоятелен бюджет и своя собственост, която използва в интерес на населението, което живее на нейната територия.Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум, гражданска инициатива и общо събрание на населението.

Местен референдум, гражданска инициатива и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със Закона за за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. За проведените местни референдуми и местни граждански инициативи в Болярово виж публичния регистър в раздел "Общински съвет".