Начало » Общински съвет » Постоянни комисии към ОС
Постоянни комисии към ОС

I. Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Петкова

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Красимир Григоров

2. Веселина Ганева

3. Мария Тодорова

4. Димитър Димитров

 

II. Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на територията

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Трифонов

ЧЛЕНОВЕ:

1. Златина Петкова

2. Стоянка Ставрева

 

 

III. Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:

1. Янко Анев

2. Красимир Григоров

3. Петър Христов

4. Веселина Ганева