Начало » Общински съвет » МАНДАТ 2019-2023 » Състав на Общинския съвет
Състав на Общинския съвет

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

МАНДАТ 2019-2023 г. 

 

АТАНАС БОРИСОВ ДЖЕНКОВ

председател на Общински съвет гр.Болярово

Роден на 2 октомври 1961 г. Семеен, с две дъщери. Началник на район "ВиК" - Болярово. 

тел.04741/69-22, 04741/69-32 

моб. тел. 0879/996055, 

Електронна поща: [email protected] 

 


 

Красимир Любчов Григоров

Заместник-председател на Общинския съвет.

 

Избран от Коалиция "БСП за България". 
Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда и на Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм.

Роден на 23 септември 1976 г. Магистър по публична администрация. Семеен, има дъщеря и син.

  

Веселина Петрова Ганева

общинскисъветник - Коалиция "БСП за България"

Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда и на Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм.

Завършила ВИХВП-Пловдив със специалност "Технолог на зърнените, хлебните и фуражните изделия". Магистър по счетоводство и контрол. Счетоводител на "ВиК".   

 

 

Димитър Николов Димитров

общински съветник - ПП "ГЕРБ"

Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда.

Роден на 22 октомври. Завършил право. Адвокат от Ямболска адвокатска колегия от 1998 г. 

 

 

Златина Николаева Петкова

общински съветник - Коалиция "БСП за България"

Председател на Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда. Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на територията.

Родена на 24 юни 1991 г. Бакалавър по аграрна икономика и магистър по икономика и управление на европейското земеделие и селски райони. Семейна, с едно дете.  

 

 

 Йордан Трифонов Трифонов

общински съветник - Коалиция "БСП за България"

Председател на Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на територията.  

Роден на 21 юли 1968 г. Завършил ВСИ "Васил Коларов" - Пловдив. Инженер-агроном, земеделски производител. Семеен, има две дъщери. 

 

  

Мария Атанасова Тодорова

общински съветник - Коалиция "БСП за България"

Председател на Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм. Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда.  

Родена на 21 ноември 1973 г. Магистър начална и предучилищна педагогика. Преподавател в СУ "Д-р Петър Берон" - Болярово. Семейна, с две дъщери.  

 

 

Петър Христов Христов

общински съветник - ПП "ГЕРБ"

Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм.  

 

 

Стоянка Борисова Ставрева

общински съветник - Коалиция "БСП за България"

Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на територията.  

Родена на 27 август 1997 г. Завършила "Икономика и мениджмънт" в ПГИ "Г.С.Раковски-Ямбол и "Предучилищна и начална училищна педагогика" в Бургаски свободен университет. Детски учител. Семейна, с едно дете.

 

 

Янко Кирилов Анев

общински съветник - Коалиция "БСП за България"

Член на Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм.

Роден на 22 юли 1954 г. Завършил Полувисш медицински институт в Хасково, работи по специалността си медицински фелдшер от 1977 г.  

 

Съгласно чл.19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, броят на общинските съветници в Община Болярово е 11. 

С Решение № 65-МИ Болярово от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия бяха обявени за избрани 11 общински съветника. Освен гореизброените, в състава на съвета до февруари 2020 г. беше и ЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА от Коалиция "БСП за България". Г-жа Николова обаче подаде заявление с вх. № 145/21.02.2020 г. чрез председателя на общинския съвет в община Болярово, с което се излагат обстоятелства, наличието на които е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията й като общински съветник, а именно поради настъпили сериозни здравословни проблеми. По тази причина с Решение № 73-МИ Болярово от 23.02.2020 г. ОИК прекрати пълномощията й. Поради изчерпване на кандидатите от листата на Коалиция „БСП за България" Общинска избирателна комисия Болярово не обяви следващ общински съветник.