Начало » Добре дошли в община Болярово » Съвместно сътрудничество
Съвместно сътрудничество


Община Болярово поддържа трайни контакти въз основа на подписани протоколи за сътрудничество с:

 Община Виса, Република Гърция, която вече е част от новата община Орестиада

 


Община Ковчаз, Република Турция. Тя се намира във вилает Лозенград, площта й е 465 кв.км и подобно на община Болярово е съставена от 1 град и 16 села. 

През годините бяха установени и контакти със село Благоєве, Ивановски район, Одеска област, Украйна, създадено през 1802 г. от преселници от боляровското село Шарково, които тогава са го назовали Голям Буялък. 

Община Болярово е член на Европейската асоциация за местна демокрация /ALDA/ от месец май 2019 г. Европейската асоциация за местна демокрация /ALDA/ е създадена като инициатива на Конгреса на местните власти към Съвета на Европа през 1999 г.

Асоциацията е неправителствена организация, създадена, за да популяризира политиките на добро управление и гражданското участие на местно ниво. Специално внимание се обръща на дености, които улесняват сътрудничеството между местните власти и гражданското общество.

В момента в АЛДА има над 300 члена, които са основно общини, асоциации на местни власти и неправителствени организации от 40 държави.
Това представя възможност за разнообразни партньорства и обмен на опит сред членовете на организацията.
Членството в асоциацията предоставя достъп до възможности за участие в международни проекти, финансиране на проекти, както и намиране на подходящи партньори.
Офисите на организацията са в Брюксел, Венеция и Страсбург.
Целта на членството на община Болярово в подобен тип организация е да се разширят възможностите и достъп до финансиране на проекти по директните програми на ЕК, като програмите Европа на гражданите, Еразъм, Средиземно море, Черно море и други подобни.

 

Община Болярово участва в  реализацията на проект "#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища", финансиран с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите".

 

В проекта участват 40 малки селски общини с под 10 000 жители от 8 различни страни ( Испания, Италия, Хърватия, Белгия, Португалия, България, Латвия и Северна Македония), разположени в четирите посоки на Европа.

Партньори
P1. Concello de Vimianzo (ръководител на проекта) - ИСПАНИЯ 

P2. Unione dei Comuni della Grecia Salentina- ИТАЛИЯ 

P3. Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla - ХЪРВАТСКА

Р4. Association des Agences de la Démocracie Locale (ALDA) - БЕЛГИЯ

P5. Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo - ПОРТУГАЛИЯ

Р6. Община Болярово - БЪЛГАРИЯ

P7. Municipality Berovo - РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ


P8. Dagda Local Municipality - ЛАТВИЯ

 

Целта на проекта е да се създаде мрежа от европейски интелигентни исторически села, която засилва участието и участието на гражданите в социално-икономическия живот на техните села, насърчаване на действия за социална ангажираност и определяне на стратегии за местно развитие въз основа на възможностите, предлагани от материалните и нематериални културното наследство на тези исторически територии като активи за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж на селските райони в ЕС. 

 

През периода 14 -15 декември от представители на Съвета на Европа се проведе Мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление. Общините, чиито проблеми бяха дискутирани са София, Силистра и Болярово.

 

Община Болярово е член и на:

Асоциация "Общински гори". Кметът на община Болярово Христо Христов е заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията. В АОГ членуват 61 общини, собственици на гори.   

 

 

 


Национално сдружение на общините в Република България

 

 

Регионална асоциация на общините "Тракия". Кметът на община Болярово Христо Христов е член на Управителния съвет на асоциацията.  

 

Асоциация за местно развитие "Странджа". Тя е учредена през 2005г. В нея членуват общините Елхово, Болярово, Тополовград и Средец и физически лица. Основна цел на сдружението е да насърчава, подпомага и координира трансграничното и местно сътрудничество между членовете на асоциацията от една страна и неправителствените организации, бизнес асоциациите и медиите от друга.