Начало » Проекти на Община Болярово » Мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинска сграда, град Болярово
Мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинска сграда, град Болярово

 

 

 

Мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинска сграда, град Болярово

 

Договор № BG-RRP-4.020-0024-C01

 

 

Оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Приоритетни оси: Нисковъглеродна икономика

Наименование на процедура: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

Код на процедура: BG-RRP-4.020

Срок на изпълнение: 30 месеца 

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение предвижда изпълнение на мерки за енергийно обновяване на общинска сграда: Основната сграда на община Болярово, намираща се в град Болярово на улица „Д. Благоев" №7. Проектът предвижда подмяна на дограмата на сградата, топлоизолация на стените и покрива, оптимизация на осветителната система, изграждане на термопомпи-инверторни мултисплит системи за отопление и охлаждане, както и изграждане на фотоволтаични системи на покрива на сградите за производство на енергия за собствени нужди.
Проектът попада в компонент 1 на процедурата за набиране на проектни предложения.

 

Цел/и на проекта/информациятa

Целта на проекта е енергийно обновяване на сграда за предоставяне на публични услуги - административната сграда на община Болярово чрез въвеждане на високоефективни енергийни мерки .
Конкретни цели, които ще бъдат постигнати са: подобряване на енергийните характеристики на основната административна сграда на община Болярово, достигане на клас за енергопотребление "А" след прилагане на енергоспестяващи мерки в публичната сграда, постигане на над 30 % спестяване на първична енергия, намаляване на разходите за експлоатация на сградата, повишаване на степента на комфорт на служителите и потребителите на публичните услуги, намаляване на емисиите на въглероден двуокис, спазване на "принципа за ненанасяне на значителни вреди", подобряване на достъпната среда в сградата за хора със специални потребности.

 

Дата на стартиране: 28.05.2024                                                                                 Стойност на проекта: 531 349.14 лв. т.ч. 

Срок за изпълнение: 30.06.2026                                                                                Съфинансиране: 18 162.94 лв.

 

 

29.05.2024г. С държавни средства Община Болярово ще ремонтира сградата на Общинска администрация и читалището във Воден
Прочети още на: https://www.facebook.com/watch/?v=802031011915812

28.05.2024г. Болярово получи над 1,5 млн. лева от държавата за ремонти на читалището в село Воден и сградата на общинската администрация
Прочети още на: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/678711-bolyarovo-poluchi-nad-1-5-mln-leva-ot-darzhavata-za-remonti-na-chitalishteto-v-

28.05.2024г. Болярово получи над 1,5 млн. лева от държавата за ремонти на читалището в село Воден и сградата на общинската администрация
Прочети още на: https://bezpartien.bg/bolyarovo-poluchi-nad-15-mln-leva-ot-darzhavata-za-remonti-na-chitalistheto-v-selo-voden-i-sgradata-na-obsthinskata-administracziya/

28.05.2014г. Болярово получи над 1,5 млн. лева от държавата за ремонти на читалището в село Воден и сградата на общинската администрация
Прочети още на: https://pronewsdobrich.bg/bolyarovo-poluchi-nad-15-mln-leva-ot-darzhavata-za-remonti-na-chitalishteto-v-selo-voden-i-sgradata-na-obshtinskata-administratsiya-p462747#google_vignette

28.05.2024г. Болярово получи над 1,5 млн. лева от държавата за ремонти на читалището в село Воден и сградата на общинската администрация
Прочети още на: https://vreme.bg/2024/05/28/болярово-получи-над-15-млн-лева-от-държа/