Отдел "ОСДКВСМД"
Длъжност  Имена  Вътрешен тел.номер  Външен тел.номер  Кабинет  Ел.поща 
Началник отдел  Златина ПЕТКОВА 121  04741/69-31  пл. Девети септември 11, ет.2  [email protected] 
Специалист Образование  Стефка ПАЛОВА 223  04741/69-23  пл. Девети септември 11, ет.2  [email protected] 
Специалист Социални дейности   Димитринка КИРОВА  223  04741/69-23  пл. Девети септември 11, ет.2  [email protected] 
Здравен медиатор  Катя АТАНАСОВА  223  04741/69-23  пл. Девети септември 11, ет.2  [email protected] 
Главен редактор на в-к "Крайгранична искра"  Дияна БОНЧЕВА  223  04741/69-23  пл. Девети септември 11, ет.2 [email protected]