Начало » Контакти » Специализирана администрация » Отдел "ОСИРТСГСУТУООМПГЗ"
Отдел "ОСИРТСГСУТУООМПГЗ"
Длъжност  Имена  Вътр.тел.номер  Външен тел.номер  Кабинет  Ел.поща 
Началник отдел  Йовка ДЖЕНКОВА   206 04741/69-06  ул. Д. Благоев 7, ет.3   [email protected] 
Специалист  Снежана СТОЯНОВА  211  04741/69-11  ул. Д. Благоев 7, ет.3 [email protected] 
Специалист Димитрина ВЕЛИКОВА 211  04741/69-11  ул. Д. Благоев 7, ет.3  [email protected] 
Мл.експерт Екология  Теодора ПЕТКОВА  207  04741/69-07 пл. Девети септември 20  [email protected] 
Строителен техник  Яна ЖЕЛЯЗКОВА 219  04741/69-19  пл. Девети септември 20  [email protected] 
Главен специалист ТСУ  Мариела ПЕНЕВА  219 04741/69-19    пл. Девети септември 20 [email protected] 
Специалист ТСУ  Николай НИКОЛОВ  219  04741/69-19 пл. Девети септември 20 [email protected] 
Специалист ОМП и ГЗ  Лиляна АТАНАСЧЕВА  120  04741/69-30  пл. Девети септември 19, ет.1   
Техник на ПУ  Ваня ДАСКАЛОВА  120  04741/69-30  пл. Девети септември 19, ет.1   
ЗВЕНО ГОРИ           
Лесоинженер  инж. Николай КОЛЕВ    04741/69-29     
Лесничей Драгни АНГЕЛОВ    04741/69-29     
Лесничей  Вангел ВАНГЕЛОВ    04741/69-29