Начало » Общински съвет » МАНДАТ 2023-2027 » Постоянни комисии към ОбС
Постоянни комисии към ОбС

I. Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Ганева

ЧЛЕНОВЕ:

1. Атанас Дженков

2. Василка Чорлова

3. Мария Тодорова

4. Ангел Митов

 

II. Постоянна комисия към ОбС Болярово по законност, обществен ред и сигурност, противодействие на корупцията, устройство на територията

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Трифонов

ЧЛЕНОВЕ:

1. Василка Чорлова

2. Христо Николов

3. Янко Анев

4. Ана Минчева

 

III. Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:

1. Янко Анев

2. Ана Петрова-Димитрова

3. Ана Минчева

4. Веселина Ганева