Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2023 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1, Т. 1 от ЗПКОНПИ

№ по ред

Входящ номер

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

1.

№ 1/01.03.2023 г

Моника Михова

изтегли 

Община Болярово

Специалист

 2.  № 2/19.04.2023 г.

Димитринка Ставрева

изтегли

 

 Община Болярово  Вр. изп. дл. директор
 3. № 3/11.09.2023 г. 

Надежда Узунова

изтегли 

 Община Болярово Специалист