Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2022 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ  ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред

Входящ номер

Име, фамилия /прикачен файл на декларацията/

Месторабота

Длъжност

1.

№1/17.01.2022г

 

Райна Стоянова

изтегли 

Община Болярово

Финансов контрольор

2

№ 2/01.02.2022

 

Мариела Пенева

изтегли 

Община Болярово

Специалист

3

№3/01.03.2022г

 

Радка Василева

изтегли 

Община Болярово

Специалист

4

№4/15.03.2022 

Николай Николов

изтегли 

Община Болярово

Строителен техник

 5  № 5/ 07.09.2022 г.

Петя Господинова

изтегли 

Община Болярово  Строителен техник 
 6  № 6/01.11.2022 г.

 Милена Стамова

изтегли

 Община Болярово  Кметски наместник