Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2021 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ  - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ  ЗА ИНТЕРЕСИ

 

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

 Длъжност

№ 1/28.01.2021 г.

 

Част I

Част II 

изтегли

Мара Никова

Община Болярово

Специалист

 

 № 2/11.03.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Анна Грозева  Община Болярово

Младши експерт Еколог

 № 3/20.04.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Иванка Чалъмова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 4/21.04.2021 г.   Част I

Част  II

изтегли 

 Георги Ставрев  Община Болярово  Специалист
 № 5/25.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Стефка Стефанова-Палова  Община Болярово  Специалист
 № 6/26.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Лиляна Атанасчева  Община Болярово  Специалист
 № 7/26.04.2021 г.  Част I 

Част  II

изтегли 

 Стоян Михов Община Болярово  Кметски наместник 
 № 8/26.04.2021 г.  Част I 

Част  II

изтегли 

 Йовка Дженкова  Община Болярово  Главен експерт
 № 9/27.04.2021 г.  Част I 

Част  II

изтегли 

 Теодора Апостолова  Община Болярово  Началник отдел
 № 10/28.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Снежана Стоянова  Община Болярово  Специалист
 № 11/28.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Красимир Костов  Община Болярово  Кметски наместник
 № 12/28.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Анелия Кирова  Община Болярово  Главен експерт
 № 13/28.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Валентина Янева  Община Болярово  Деловодител - счетоводител
 № 14/29.04.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Ангелина Василева  Община Болярово  Кметски наместник
 № 15/05.05.2021 г.  Част I

Част   II

изтегли 

 Гинчо Шумов  Община Болярово  Специалист
 № 16/05.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Иван Апостолов  Община Болярово  Кметски наместник
 № 17/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Стоянка Николова  Община Болярово  Началник отдел
 № 18/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Жана Милева  Община Болярово  Специалист
 № 19/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Златка Янева  Община Болярово  Директор
 № 20/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Мария Янчева  Община Болярово  Началник отдел
 № 21/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Димитринка Георгиева  Община Болярово  Специалист
 № 22/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Димитрина Кирова  Община Болярово  Специалист
 № 23/10.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Иванка Ончева  Община Болярово  Инспектор
 № 24/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Янка Тенева  Община Болярово  Кметски наместник
 № 25/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Кольо Пехливанов  Община Болярово  Началник отдел
 № 26/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Атанаска Каишева  Община Болярово  Строителен техник
 № 27/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Диана Ненова  Община Болярово  Счетоводител
 № 28/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Кера Петрова  Община Болярово  Специалист
 № 29/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Таня Ончева  Община Болярово  Специалист
 № 30/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Демирела Ямандиева  Община Болярово  Специалист
 № 31/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Елена Апостолова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 32/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Сълза Ялъмова  Община Болярово  Счетоводител
 № 33/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Стоянка Янева  Община Болярово  Специалист
 № 34/10.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Димитринка Хаджиева  Община Болярово  Кметски наместник
 № 35/10.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Димитър Бъчваров  Община Болярово  Кметски наместник
 № 36/10.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Николина Вълчева  Община Болярово  Касиер
 № 37/10.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Радостина Петева  Община Болярово  Управител
 № 38/11.05.2021 г.  Част I 

Част II

изтегли 

 Дафина Георгиева  Община Болярово  Директор ДПЛУИ
 № 39/11.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Диана Иванова  Община Болярово  Счетоводител
 № 40/11.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Таня Иванова  Община Болярово  Специалист
 № 41/11.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Станка Табурова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 42/12.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Димитринка Кирова  Община Болярово  Специалист
 № 43/12.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Мария Чанева  Община Болярово  Секретар
 № 44/12.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Любослав Ценов  Община Болярово  Секретар МКБППМН
 № 45/12.05.2021 г.  Част I

Частт II

изтегли 

 Тодорка Метаксова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 46/13.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Ангел Апостолов  Община Болярово  Кметски наместник
 № 47/13.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Стоянка Чакърова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 48/13.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Жельо Желев  Община Болярово  Старши експерт
 № 49/14.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Калина Гюрова  Община Болярово  Директор ДГ
 № 50/14.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Бонка Димитрова  Община Болярово  Специалист
 № 51/14.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Веска Христова  Община Болярово  Технически сътрудник
 № 52/14.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли

 Костадин Иванов  Община Болярово  Кметски наместник
 № 53/14.05.2021 г.  Част I

Част  II

изтегли 

 Теодора Петкова  Община Болярово  Младши експерт еколог
 № 54/14.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Атанаска Станчева  Община Болярово  Главен счетоводител
 № 55/14.05.2021 г.   Част I

Част  II

изтегли 

 Гергана Симеонова  Община Болярово  Финансов контрольор
 № 56/14.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Мара Никова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 57/19.05.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Християна Кралчева  Община Болярово  Счетоводител
 № 58/04.06.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Тонка Кърмъзова  Община Болярово  Кметски наместник
 № 59/20.09.2021 г.  Част I

Част II

изтегли 

 Янко Илчев  Община Болярово  Секретар МКБППМН
 № 60/20.09.2021 г.  Част I  Част II  Любослав Ценов  Община Болярово  Секретар МКБППМН