Начало » Контакти
Контакти

Община Болярово

ЕИК: 000970051
ДДС №: BG000970051 

 

Адрес: ул. Димитър Благоев №7
Град Болярово
Област Ямбол
Република България
Пощенски код: 8720

 

Електронна поща: [email protected][email protected]

 

Електронни пощи по дирекции и отдели:

Кмет на Община Болярово [email protected]

Общински съвет Болярово [email protected]

Заместник-кмет на Община Болярово [email protected]

Секретар на Община Болярово [email protected]

Център за административно и информационно обслужване [email protected]

Отдел "Административно и информационно обслужване" [email protected]

Специалист ГРАО [email protected] 

Отдел "Общинска собственост, икономическо развитие, транспорт, селско стопанство" [email protected]
Отдел "Европейски програми и обществени поръчки" [email protected]
Отдел "Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ"   [email protected]
Главен счетоводител  [email protected]
Гл. експерт ТСУ  [email protected]

Еколог  [email protected]

Отдел "Образование, социални дейности, култура, вероизповедание и младежки дейности"  [email protected]
Пресцентър на Община Болярово /в-к "Крайгранична искра"/  [email protected]

Интернет адрес: www.bolyarovo.bg

Телефони:

04741/6250

04741/6251

04741/6252