Кошче » Символи на Община Болярово
Символи на Община Болярово

 

 

 

Официалният празник на Болярово е на 26 октомври - Димитровден, когато е и храмовият празник на единствения в града църковен храм "Св. Димитър".

 

С Наредба № 17 на Общински съвет Болярово за символите и отличията на Община Болярово и празника на град Болярово символите на Община Болярово са:

 

1. Герб на Община Болярово.

Гербът на община Болярово изразява идентичността на общината и е символ на местното самоуправление и местната администрация. В него в стилизиран вид са изобразени дъбови листа, символ на оптимизма, зъбни колела-символ на зараждащата се промишленост, житен клас - символизиращ хляба / и растениевъдството като преобладаващ сектор на местната икономика/ и три лъча, символизиращи минералните извори.
Гербът е елемент в знамето и печата на Община Болярово. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Болярово.

 

 

2. Знаме на Община Болярово

Знамето на общината е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

Знамето на Община Болярово има правоъгълна форма и се състои от три цвята: зелен, жълт и червен. Върху знамето е извезан и гербът на общината.   

Според автора в знамето на община Болярово - скулпторът Минчо Огнянов, зеленият цвят символизира плодородните поля на боляровския край. Жълтият цвят - златните съкровища, открити в тази земя и златните реки, които напояват плодородната земя, а червеното е цветът на изгряващото слънце и кръвта на всички, дали живота си, за да живеем на тази земя. 

 

3. Печат на Община Болярово

Печатът на Община Болярово има кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на Болярово. Около него, в горната половина на кръга е разположен надпис „Република България", а в долната - надпис „Община Болярово".

Забранява се използването на тиражирани варианти на символите на община Болярово за политически, религиозни, етнически и шовинистични послания или по начин, който уронва престижа й.

Забранява се използването на знамето или елементи от него във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

За нарушение на разпоредбите на Наредба № 17 на Общинския съвет виновните физически и юридически лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 100 до 500 лева.

При повторно нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лева.

 

 

 

Кметската огърлица

По предложение на Националното сдружение на общините в Република България във всички общини като символ на местната власт беше приета и церемониална кметска огърлица. На кмета на община Болярово тя бе връчена за пръв път през 1998 г.
С този ритуал българските общини изпълняват чл. 35 от първия Закон за общините и градското управление, приет през 1882 г., в кои то е записано: "Кметът или наместникът му при изпълнение на обязаностите си носи на врата си сребърен цеп с медаля по установената форма".
Символът на местната власт представлява метална огърлица с герба на общината. Огърлицата съчетава символи на държавността и гордия български дух със спецификата, историята и богатството на всяка община. Връчването й на кмета е своеобразен знак за отговорността, която той поема
към местната общност, да работи за благоденствието и развитието на общината, прилагайки високите европейски стандарти за добро управление. 

Кметската огърлица се носи от кмета на общината на тържествени заседания на Общинския съвет, прояви по случай Празника на Болярово - Димитровден и други официални поводи.