Начало » ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

 

 

Публикувано на 13.09.2021 г.

 

 

Публикувано на 7.09.2021 г.

Как може да се преброим електронно?

 

Дългоочакваният старт на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България беше даден в 0.00 ч. на 7 септември 2021 година. Тогава беше отворена Информационна система „Преброяване" и всеки, който живее постоянно в България, ще може да се преброи онлайн. Препоръчваме този начин, защото е бърз, лесен, удобен и в условията на пандемия - безопасен. След това срещата с преброител ще бъде само при предаването на уникалния 15-цифрен код, който генерира системата при успешно преброяване.
За да сме сигурни, че някой няма да се преброи от наше име, е необходимо да се регистрираме с валидна електронна поща, ЕГН и номер на български документ за самоличност. Данните от регистрацията се използват само за идентифициране на лицето и не се съхраняват от НСИ. Следва потвърждение на регистрацията - получаваме имейл с линк, на който трябва да кликнем до 2 часа. След потвърждението ще се отвори екран за попълване на електронната преброителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регистрацията ни.
Преброителната карта съдържа въпроси за жилището, домакинството и хората, с които живеем в едно домакинство.
Попълването на преброителната карта отнема средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но трябва да сме завършили и потвърдили всяка страница с бутона „Напред". Ако оставим незавършена страница повече от 30 минути, без да въвеждаме, връзката прекъсва и трябва да влезем отново с имейл и парола.

Може да се връщаме в предишни страници на преброителната карта и да редактираме информацията, но само до окончателното й приключване. След това до 17 септември ще може само да виждаме данните си, но не и да ги редактираме.
След успешното преброяване ще получим съобщение и имейл с уникален 15-цифрен код, който трябва да запазим и да предадем на преброителя, когато позвъни на вратата ни.
Важно е да знаем:
Трябва да попълним адреса, на който живеем в действителност, а не, където сме регистрирани.
Достъпът до електронната карта ще бъде ограничен само за България, тъй като българите, живеещи постоянно в чужбина, ще бъдат преброени в страната, в която живеят.
Подробна инструкция за регистрацията в портала на електронното преброяване можете да намерите тук. Подготвено и кратко видео как да се преброим електронно - вижте тук.

 


Публикувано на 30.07.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

 

Общинската преброителна комисия за община Болярово, област Ямбол приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.
В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Болярово.
Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.

Публикувано на 25.05.2021 г.

От днес, 25 май, започва втората кампания за набиране на преброители и контрольори. Тя продължава до 10 юни 2021 година.
Припомняме, че поради епидемичната обстановка в страната преброяването беше отложено за периода 7 септември - 3 октомври 2021 г. с Решение № от 21.01.2021 г. на Министерския съвет. В тази връзка и предвид дългия период от време е необходимо да бъде направена кампания за потвърждаване на участието на лицата в преброяването, които са подали заявления, както и набиране на нови.

 

Кампанията ще се проведе по утвърдения вече начин - с подаване на заявление и всички необходими документи в Община Болярово, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 census 2021.bg и от интернет страницата на общината.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото и тогава ще се сключат и договорите с тях.


 

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.
Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.
Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната. 

 


 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/