Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТАРЦИЯ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ ЗА ИНТЕРЕСИ

 

 

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

Длъжност

№ 1/07.01.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Николина Вълчева

Община Болярово

Касиер

№ 2/10.01.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Таня Иванова

Община Болярово

Специалист

№ 3/20.01.2020 г.

Част I

Част II

изтегли

Теодора Апостолова

Община Болярово

Началник отдел

№ 4/25.02.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Демирела Джевизова

Община Болярово

Специалист

№ 5/04.03.2020 г.

Част I

Част II

изтегли

Костадин Иванов

Община Болярово

Кметски наместник

№ 6/19.03.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Стоянка Чакърова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 7/14.04.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Йовка Дженкова

Община Болярово

Главен експерт

№ 8/23.04.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Таня Ончева

Община Болярово

Специалист

№ 9/30.04.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Иванка Чалъмова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 10/05.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Снежана Стоянова

Община Болярово

Специалист

№ 11/05.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Стоян Михов

Община Болярово

Кметски наместник

№ 12/07.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Мария Янчева

Община Болярово

Началник отдел

№ 13/07.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Стефка Стефанова-Палова

Община Болярово

Специалист

№ 14/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Жана Милева

Община Болярово

Специалист

№ 15/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Лиляна Атанасчева

Община Болярово

Специалист

№16/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Димитрина Кирова

Община Болярово

Специалист

№ 17/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Иванка Ончева

Община Болярово

Инспектор

№ 18/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Калина Гюрова

Община Болярово

Директор ДГ

№ 19/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Жельо Желев

Община Болярово

Старши експерт

№ 20/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Диана Ненова

Община Болярово

Счетоводител

№ 21/08.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Веска Христова

Община Болярово

Технически сътрудник

№ 22/11.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Теодора Петкова

Община Болярово

Младши експерт

№ 23/11.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Васил Палов

Община Болярово

Главен експерт

№ 24/11.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Гинчо Шумов

Община Болярово

Специалист

№ 25/11.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Анелия Кирова

Община Болярово

Главен експерт

№ 26/11.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Сълза Ялъмова

Община Болярово

Счетоводител

№ 27/12.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Красимир Костов

Община Болярово

Кметски наместник

№ 28/12.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Любослав Ценов

Община Болярово

Секретар МКБППМН

№ 29/13.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Кера Петрова

Община Болярово

Специалист

№ 30/13.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Бонка Димитрова

Община Болярово

Специалист

№ 31/13.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Диана Иванова

Община Болярово

Счетоводител

№ 32/13.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Дафина Георгиева

Община Болярово

Директор

№ 33/14.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Димитър Бъчваров

Община Болярово

Кметски наместник

№ 34/14.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Ангелина Василева

Община Болярово

Кметски наместник

№ 35/14.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Димитринка Георгиева

Община Болярово

Специалист

№ 36/14.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Валентина Янева

Община Болярово

Деловодител

№ 37/15.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Тодорка Метаксова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 38/15.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Георги Ставрев

Община Болярово

Специалист

№ 39/15.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Димитринка Кирова

Община Болярово

Специалист

№ 40/15.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Кольо Пехливанов

Община Болярово

Началник отдел

№ 41/15.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Стоянка Николова

Община Болярово

Началник отдел

№ 42/15.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Станка Табурова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 43/18.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Радостина Петева

Община Болярово

Управител

№ 44/19.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Димитринка Хаджиева

Община Болярово

Кметски наместник

№ 45/19.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Мара Минева

Община Болярово

Кметски наместник

№ 46/20.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Атанаска Станчева

Община Болярово

Главен счетоводител

№ 47/21.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Янка Тенева

Община Болярово

Кметски наместник

№ 48/27.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Стоянка Янева

Община Болярово

Специалист

№ 49/29.05.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Райка Николова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 50/02.06.2020 г.

Част I

Част II

изтегли

Златка Янева

Община Болярово

Директор

№ 51/02.06.2020 г.

Част I

Част II

изтегли

Гергана Симеонова

Община Болярово

Финансов контрольор

№ 52/03.06.2020 г.

Част I

Част II

изтегли

Мария Чанева

Община Болярово

Секретар

№ 53/03.06.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Ангел Апостолов

Община Болярово

Кметски наместник

№ 54/11.06.2020 г.

Част I

Част II

изтегли

Миряна Иванова

Община Болярово

Управител

№ 55/11.06.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Елена Апостолова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 56/11.06.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Иван Апостолов

Община Болярово

Кметски наместник

№ 57/12.6.2020 г.

 

Част I

Част II

изтегли

Елена Георгиева

Община Болярово

Специалист

 № 58/02.10.2020 г.  Част I

Част II

изтегли 

  Атанаска Каишева  Община Болярово  Строителен техник
№ 59/16.10.2020 г.  Част I

 Част II

изтегли 

 Катерина Илчева  Община Болярово  Експерт