Мандат 2015-2019 г.

Заседания на Общински съвет гр.Болярово за мандат 2015-2019 г.

1. Първо заседание на Общински съвет - 04.11.2015 г.

2. Второ заседание на Общински съвет - 17.11.2015 г.

3. Трето заседание на Общински съвет - 25.11.2015 г.

4. Четвърто заседание на Общински съвет - 21.12.2015 г.

5. Пето заседание на Общински съвет - 29.01.2016 г. от 09,30 ч.

6. Шесто заседание на Общински съвет - 29.02.2016 г. от 09,30 ч.

7. Седмо заседание на Общински съвет - 30.03.2016 г. от 09,30 ч.

8. Осмо заседание на Общински съвет - 25.04.2016 г. от 09,30 ч.

9. Девето /извънредно/ заседание на Общински съвет - 05.05.2016 г. от 09,30 ч.

10. Десето заседание на Общински съвет - 30.05.2016 г. от 09,30 ч.

11. Единадесето /извънредно/ заседание на Общински съвет - 21.06.2016 г. от 13,30 ч.

12. Дванадесето заседание на Общински съвет - 29.06.2016 г. от 09,30 ч.

13. Тринадесето заседание на Общински съвет - 28.07.2016 г. от 09,30 ч.

14. Четиринадесето /извънредно/ заседание на Общински съвет - 25.08.2016 г. от 09,30 ч.

15. Петнадесето заседание на Общински съвет - 28.09.2016 г. от 09,30 ч.

16. Шестнадесето /Тържествено/ заседание на Общински съвет - 26.10.2016 г. от 09,30 ч.

17. Седемнадесето заседание на Общински съвет - 28.10.2016 г. от 09,30 ч.

18. Осемнадесето заседание на Общински съвет - 25.11.2016 г. от 09,30 ч.

19. Деветнадесето заседание на Общински съвет - 20.12.2016 г. от 09,30 ч.

20. Двадесето заседание на Общински съвет - 30.01.2017 г. от 09,30 ч.

21. Двадесет и първо заседание на Общински съвет - 27.02.2017 г. от09,30 ч.

22. Двадесет и второ заседание на Общински съвет - 30.03.2017 г. от 09,30 ч.

23. Двадесет и трето заседание на Общински съвет - 21.04.2017 г. от 09,30 ч.

24. Двадесет и четвърто заседание на Общински съвет - 30.05.2017 г от 09,30 ч.

25. Двадесет и пето заседание на Общински съвет - 29.06.2017 г. от 09,30 ч.

26. Двадесет и шесто заседание на Общински съвет - 27.07.2017 г. от 09,30 ч.

27. Двадесет и седмо заседание на Общински съвет - 28.09.2017 г. от 09,30 ч.

28. Двадесет и осмо заседание на Общински съвет - 30.10.2017 г. от 09,30 ч.

29. Двадесет и девето заседание на Общински съвет - 29.11.2017 г. от 09,30 ч.

30. Тридесето заседание на Общински съвет - 15.12.2017 г. от 09,30 ч.

31. Тридесет и първо заседание на Общински съвет - 29.01.2018 г. от 09,30 ч.

32. Тридесет и второ заседание на Общински съвет - 26.02.2018 г. от 09,30 ч.

33. Тридесет и трето заседание на Общински съвет - 29.03.2018 г. от 09,30 ч.

34. Тридесет и четвърто заседание на Общински съвет - 27.04.2018 г. от 09,30 ч.

35. Тридесет и пето заседание на Общински съвет - 29.05.2018 г. от 09,30 ч.

36. Тридесет и шесто заседание на Общински съвет - 28.06.2018 г. от 09,30 ч.

37. Тридесет и седмо заседание на Общински съвет /извънредно/ - 09.07.2018 г. от 10,00 ч.

38. Тридесет и осмо заседание на Общински съвет - 27.07.2018 г. от 09,30 ч.

39. Тридесет и девето заседание на Общински съвет /извънредно/ - 22.08.2018 г. от 09,30 ч.

40. Четиридесето заседание на Общински съвет - 20.09.2018 г. от 09,30 ч.

41. Четиридесет и първо заседание на Общински съвет - 30.10.2018 г. от 09,30 ч.

42. Четиридесет и второ заседание на Общински съвет - 29.11.2018 г. от 09,30 ч.

43. Четиридесет и трето заседание на Общински съвет - 18.12.218 г. от 09,30 ч.

44. Четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет - 30.01.2019 г. от 09,30 ч.

45. Четиридесет и пето заседание на Общински съвет - 27.02.2019 г. от 09,30 ч.

46. Четиридесет и шесто заседание на Общински съвет - 27.03.2019 г. от 09,30 ч.

47. Четиридесет и седмо заседание на Общински съвет - 25.04.2019 г. от 09,30 ч.

48. Четиридесет и осмо заседание на Общински съвет - 30.05.2019 г. от 09,30 ч.

49. Четиридесет и девето заседание на Общински съвет - 25.06.2019 г. от 09,30 ч.

50. Петдесето заседание на Общински съвет - 29.07.2019 г. от 09,30 ч.

51. Петдесет и първо заседание на Общински съвет - 20.09.2019 г. от 09,30 ч.