Начало » Проекти на Община Болярово » Изпълнени проекти » "#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища» e финансиран с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите"
"#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища» e финансиран с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите"

 

 „Приключи изпълнението на проект „ #EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА"

 

Проектът беше изпълнен през периода 03.04.2019 г. - 02.09.2022 г., като се проведоха седем международни събития в шест държави: Испания беше домакин на две събития, а по едно събитие домакинстваха участниците от Италия, Белгия, Хърватия, Португалия и България. В рамките на проекта се създадоха Съвместна стратегия за умни исторически селища, сборник и карта на добри практики от всички участници в сферата на устойчивото развитие на умните исторически селища, план за устойчивост, създаде се и #EuSAVE -мрежа. Шестстотин и трима са преките участници в събитията, а чрез сайта на проекта, публикациите и дейностите на популяризиране на проекта от отделните партньори информацията за дейностите достигна до хиляди адресати.

Публикуваме кратък отчет за всяко едно събитие - на английски и на български език .

Проектът се финансира с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите".

 

Повече за проекта: