Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТАРЦИЯ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ 

№ по ред

Вх.№/дата

Име и фамилия /прикачен файл на декларацията/

Месторабота

Длъжност

1

1 / 08.05.2018г.

Изтегли

Йовка  Дженкова

Община Болярово

Главен експерт

2

2 / 08.05.2018г.

Изтегли

Сълза  Ялъмова

Община Болярово

Счетоводител

3

3 / 08.05.2018г.

Изтегли

Анелия  Кирова

Община Болярово

Главен експерт

4

4 / 08.05.2018г.

Изтегли

Валентина  Янева

Община Болярово

Деловодител

5

5 / 08.05.2018г.

Изтегли

Жельо  Желев

Община Болярово

Старши експерт

6

6 / 08.05.2018г.

Изтегли

Иванка  Ончева

Община Болярово

Счетоводител

7

7 / 08.05.2018г.

Изтегли

Мария  Дикова

Община Болярово

Счетоводител

8

8 / 08.05.2018г.

Изтегли

Диана Иванова

Община Болярово

Счетоводител

9

9 / 08.05.2018г.

Изтегли

Янка  Гочева

Община Болярово

Счетоводител

10

10 / 08.05.2018г.

Изтегли

Димитринка  Кирова

Община Болярово

Специалист

11

11 / 09.05.2018г.

Изтегли

Десислава  Кичукова

Община Болярово

Експерт

12

12 / 09.05.2018г.

Изтегли

Пенка  Палова

Община Болярово

Главен специалист

13

13 / 09.05.2018г.

Изтегли

Гергана  Симеонова

Община Болярово

Фин. Контрольор

14

14 / 09.05.2018г.

Изтегли

Веска  Христова

Община Болярово

Технически секретар

15

15 / 09.052018г.

Изтегли

Димитрина  Кирова

Община Болярово

Специалист

16

16 / 09.05.2018г.

Изтегли

Николай  Николов

Община Болярово

Специалист

17

17 / 09.05.2018г.

Изтегли

Снежана  Стоянова

Община Болярово

Специалист

18

18 / 09.05.2018г.

Изтегли

Атанаска Станчева

Община Болярово

Главен счетоводител

19

19 / 10.05.2018г.

Изтегли

Мария  Чанева

Община Болярово

Секретар

20

20 / 10.05.2018г.

Изтегли

Стоянка  Николова

Община Болярово

Главен експерт

21

21 / 10.05.2018г

Изтегли

София  Минева

Община Болярово

Главен експерт

22

22 / 10.05.2018г.

Изтегли

Гинчо  Шумов

Община Болярово

Специалист

23

23 / 11.05.2018г.

Изтегли

Златка  Янева

Община Болярово

Директор ДСХ

24

24 / 14.05.2018г.

Изтегли

Жана  Милева

Община Болярово

Специалист

25

25/15.05.2018г.

Изтегли

Теодора  Петкова

Община Болярово

Младши експерт

26

26/15.05.2018г.

Изтегли

Нина  Терзиева

Община Болярово

Зам.кмет

27

27/15.05.2018г.

Изтегли

Димитринка  Георгиева

Община Болярово

Специалист

28

28/16.05.2018г.

Изтегли

Миряна Иванова

Община Болярово

Управител ЦНСТ

29

29/16.05.2018г.

Изтегли

Бонка Димитрова

Община Болярово

Специалист кметство

30

30/17.05.2018г.

Изтегли

Стоянка Янева

Община Болярово

Специалист кметство

31

31/17.05.2018г.

Изтегли

Желязка Кижева

Община Болярово

Касиер

32

32/18.05.2018г.

Изтегли

Любослав Ценов

Община Болярово

Секретар МКБППМН

33

33/21.05.2018г.

Изтегли

Кера Петрова

Община Болярово

Специалист кметство

34

34/21.05.2018г.

Изтегли

Мария Янчева

Община Болярово

Главен експерт

35

35/28.05.2018г.

Изтегли

Димитър  Димитров

Община Болярово

Км.наместник - с.Камен връх

36

36/28.05.2018г.

Изтегли

Таня  Ончева

Община Болярово

Специалист - кметство

37

37/29.05.2018г.

Изтегли

Димитринка Хаджиева

Община Болярово

Км.наместник - с.Денница

38

38/29.05.2018г.

Изтегли

Дафина Георгиева

Община Болярово

Директор ДПЛУИ

39

39/29.05.2018г.

Изтегли

Мара Минева

Община Болярово

Км.наместник - с.Оман

40

40/29.05.2018г.

Изтегли

Елена Апостолова

Община Болярово

Км.наместник- с.Дъбово

41

41/29.05.2018г.

Изтегли

Лиляна  Атанасчева

Община Болярово

Специалист

42

42/29.05.2018г.

Изтегли

Васил Палов

Община Болярово

Главен експерт

43

43/31.05.2018г.

Изтегли

Станка Табурова

Община Болярово

Км.наместник - с.Ситово

44.

44/31.05.2018г.

Изтегли

Татяна Дженкова - Велкова

Община Болярово

Експерт

45.

45/31.05.2018г.

Изтегли

Иванка Чалъмова

Община Болярово

Км.наместник - с.Странджа

46.

46/01.06.2018г.

Изтегли

Димитър Бъчваров

Община Болярово

Км.наместник - с.Златиница

47.

47/06.06.2018г.

Изтегли

Красимир Костов

Община Болярово

Км.наместник - с.Ружица

48.

48/07.06.2018г.

Изтегли

Ангелина Василева

Община Болярово

Км.наместник - с.Крайново

49.

49/07.06.2018г.

Изтегли

Райка Николова

Община Болярово

Км.наместник - с.Вълчи извор

50.

50/08.06.2018г.

Изтегли

Стоян Михов

Община Болярово

Км.наместник - с.Горска поляна

51.

51/08.06.2018г.

Изтегли     

Елена Георгиева

Община Болярово 

Специалист

52. 

52/08.06.2018г.

Изтегли     

Марина Танева

Община Болярово

Управител ЗЖЛФУ, ЦСРИ

53.

53/08.06.2018г.

Изтегли   

Георги Ставрев

Община Болярово 

Специалист

 54.

54/08.06.2018г

Изтегли   

 Калина Гюрова  Община Болярово  Директор ДГ "Здравец" и филиали
 55.

55/30.07.2018г.

Изтегли

 Теодора Апостолова  Община Болярово  Главен експерт
 56.

56/08.08.2018г.

Изтегли 

 Радостина Петева  Община Болярово  Управител ЗЖЛФУ, ЦСРИ
 57.

57/01.10.2018г.

Изтегли 

 Стефка Стефанова - Палова  Община Болярово Специалист
 58.

58/01.10.2018г.

Изтегли   

 Кольо Пехливанов  Община Болярово  Главен експерт
 59.

59/17.01.2019г.

Изтегли   

 Константин Жечев  Община Болярово  Главен архитект
 60.

60/13.03.2020г.

Изтегли 

 Стоянка Чакърова  Община Болярово  Кметски наместник - с. Воден
 61.

61/17.09.2020 г.

Изтегли 

 Атанаска Каишева  Община Болярово  Строителен техник
 62.

62/12.10.2020 г.

Изтегли 

 Катерина Илчева  Община Болярово  Експерт