Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТАРЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ  - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ  ЗА ИНТЕРЕСИ

Входящ №/дата/час

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

 Длъжност

1/14.05.2018г.;

13:43ч.

Част I

Част II 

изтегли

Йовка Дженкова

Община Болярово

Главен експерт

2/15.05.2018г.;

10:25ч.

Част I

Част II 

изтегли

Сълза  Ялъмова

Община Болярово

счетоводител

3/16.05.2018г.;

14:12ч. 

Част I

Част II 

изтегли

Десислава Кичукова

Община Болярово

Експерт

4/18.05.2018г.;

16:04ч.

Част I

Част II 

изтегли

Валентина  Янева

Община Болярово

деловодител

5/21.05.2018г.;

08:44ч.

Част I

Част II 

изтегли

Иванка Ончева

Община Болярово

Счетоводител МДТ

6/21.05.2018

10:05ч.

Част I

Част II 

изтегли

Татяна Дженкова

Община Болярово

експерт

7/28.05.2018

9:40ч.

Част I

Част II 

изтегли

Таня Ончева

Община Болярово

специалист

8/29.05.2018г.

15:27ч.

Част I

Част II 

изтегли

Иванка Чалъмова

Община Болярово

Кметски наместник

9/30.05.2018г.

16:33ч

Част I

Част II 

изтегли

Станка Табурова

Община Болярово

Кметски наместник

10/31.05.2018г.

10:07ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитринка Георгиева

Община Болярово

специалист

11/31.05.2018

10:59ч.

Част I

Част II 

изтегли

Гергана  Симеонова

Община Болярово

Финансов контрольор

12/31.05.2018

10:49ч.

Част I

Част II 

изтегли

Стоянка  Николова

Община Болярово

Главен експерт

13/31.05.2018;

14:05ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитринка Кирова

Община Болярово

Специалист

14/31.05.2018г.

15:22ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитър  Димитров

Община Болярово

Кметски наместник

15/31.05.2018г.

16:24ч.

Част I

Част II 

изтегли

Жельо Желев

Община Болярово

Старши експерт

16/01.06.2018г.

09:47ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитър Бъчваров

Община Болярово

Кметски наместник

17/01.06.2018г.

10:59ч.

Част I

Част II 

изтегли

Стоянка  Янева

Община Болярово

специалист

18/04.06.2018г.

09:57

Част I

Част II 

изтегли

Мара Минева

Община Болярово

Кметски наместник

19/04.06.2018г.

14:20ч.

Част I

Част II 

изтегли

Николай Михалев

Община Болярово

специалист

20/04.06.2018г.

14:28ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитринка Хаджива

Община Болярово

Кметски наместник

21/04.06.2018г.

16:45

Част I

Част II 

изтегли

Елена Георгиева

Община Болярово

Специалист

22/05.06.2018г.

9:25ч.

Част I

Част II 

изтегли

Елена Апостолова

Община Болярово

Кметски наместник

23/05.06.2018г.

11:25

Част I

Част II 

изтегли

Мария  Янчева

Община Болярово

Главен експерт

24/05.06.2018г.

11:32

Част I

Част II 

изтегли

Златка Янева

Община Болярово

Директор

25/05.06.2018г.

11:33ч.

Част I

Част II 

изтегли

Васил Палов

Община Болярово

Главен експерт

26/05.06.2018г.

13:27

Част I

Част II 

изтегли

Лиляна Атанасчева

Община Болярово

Специалист

27/05.06.2018г.

13:43

Част I

Част II 

изтегли

Любослав Ценов

Община Болярово

Секретар МКБППМН

28/05.06.2018г.

14:18

Част I

Част II 

изтегли

Димитрина Кирова

Община Болярово

специалист

29/05.06.2018г.

16:02

Част I

Част II 

изтегли

София  Минева

Община Болярово

Главен експерт

30/06.06.2018г.

08:42ч.

Част I

Част II 

изтегли

Снежана Стоянова

Община Болярово

Специалист

31/06.06.2018г.

10:31

Част I

Част II 

изтегли

Теодора Петкова

Община Болярово

Младши експерт еколог

32/06.06.2018

10:00ч.

Част I

Част II 

изтегли

Георги   Ставрев

Община Болярово

Специалист

33/06.06.2018г.

11:30

Част I

Част II 

изтегли

Красимир Костов

Община Болярово

Кметски наместник

34/06.06.2018г.

15:10

Част I

Част II 

изтегли

Дафина Георгиева

Община Болярово

Директор

35/06.06.2018г.

20:20

Част I

Част II 

изтегли

Веска  Христова

Община Болярово

Технически секретар

36/07.06.2018г.

09:37

Част I

Част II 

изтегли

Миряна Иванова

Община Болярово

Управител ЦНСТ

37/07.06.2018г.

09:45

Част I

Част II 

изтегли

Калина Гюрова

Община Болярово

Директор ДГ

38/07.06.2018г

10:49ч.

Част I

Част II 

изтегли

Марина Танева

Община Болярово

Управител ЦСРИ и ЗЖ

39/07.06.2018г.

10:50

Част I

Част II 

изтегли

Кера Петрова

Община Болярово

Специалист

40/07.06.2018г.

11:38

Част I

Част II 

изтегли

Бонка  Димитрова

Община Болярово

Специалист

41/07.06.2018г.

12:13

Част I

Част II 

изтегли

Жана Милева

Община Болярово

Специалист

42/07.06.2018г.

14:15

Част I

Част II 

изтегли

Мария Чанева

Община Болярово

секретар

43/07.06.2018г.

14:55

Част I

Част II 

изтегли

Желязка  Кижева

Община Болярово

Касиер

44/07.06.2018г.

15:00

Част I

Част II 

изтегли

Ангелина Василева

Община Болярово

Кметски наместник

45/07.06.2018г.

15:12

Част I

Част II 

изтегли

Райка Николова

Община Болярово

Кметски наместник

46/08.06.2018г.

10:37

Част I

Част II 

изтегли

Диана Иванова

Община Болярово

Счетоводител

47/08.06.2018г.

11:26

Част I

Част II 

изтегли

Стоян Михов

Община Болярово

Кметски наместник

48/08.06.2018г.

10:48ч.

Част I

Част II 

изтегли

Атанаска Станчева

Община Болярово

Главен счетоводител

49/08.06.2018г.

13:31ч.

Част I

Част II 

изтегли

Анелия Кирова

Община Болярово

Главен експерт

50/07.06.2018г.

13:53

Част I

Част II 

изтегли

Гинчо Шумов

Община Болярово

Специалист

51/08.06.2018г.

15:43ч.

Част I

Част II 

изтегли

Пенка Палова

Община Болярово

Главен специалист

52/07.08.2018г.

14:21

Част I

Част II 

изтегли

Теодора Апостолова

Община болярово

Главен експерт

53/14.08.2018г.

15:45 

 Част I

Част II 

изтегли   

 Радостина Петева Община Болярово   Управител ЦСРИ и ЗЖ

54/10.10.2018г.

09:59 

Част I 

Част II

изтегли   

 Стефка Стефанова - Палова  Община Болярово Специалист 

55/25.10.2018

08:34 

 Част I

Част II

изтегли   

 Кольо Пехливанов Община Болярово  Главен експерт