Народни читалища

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ - 1912 г." ,

гр. Болярово, пл. "Девети септември", тел: 04741/64-16 

Отчети и програми на НЧ "Възраждане-1912" 

 


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА -1927 г.",

с. Голямо Крушево, ул. "П. Пенев" №35, тел: 04744/23-73

Отчети и програми на НЧ "Просвета-1927" 


 


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА- 1904 г.",

с. Стефан Караджово, ул.Стефан Караджа"№28, тел: 04742/22-25

 Отчети и програми на НЧ "Стефан Караджа-1904"

 


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА -1928 г.",

с. Мамарчево, пл."Георги Мамарчев" №3, тел: 04743/22-16

Отчети и програми на НЧ "Светлина-1928" 


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АНА МАЙМУНКОВА- 1894 г.",

с. Воден, ул. "Нико Пехливанов" №69, тел: 04748/22-21

Отчети и програми на НЧ "Ана Маймункова-1894" 


 

  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ- 1930",

с. Попово, ул. "Георги Димитров" №12, тел: 04746/22-65

Отчети и програми на НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1930"