Начало » Бюджет
Бюджет

 

Публикувано на 22.01.2024 г.

 

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал.6 и чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2024 г.
Обсъждането ще се проведе на 29.01.2024г. /понеделник / от 11.30 часа в залата за заседания на Общински съвет в читалище „Възраждане" гр. Болярово.
Поканват се всички граждани, представители на граждански сдружения и юридически лица, представители на медии и други, които осъществяват дейност на територията на общината да вземат участие в обсъждането.

 

 


 

 


 

Публикувано на 22.11.2023 г.

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ЗА БЮДЖЕТ 2024 

Със заповед на кмета Христо Христов от днес е открита процедура по обществено допитване за разработване и съставяне на проектобюджет на Община Болярово за 2024 г.
До 22 декември граждани, представители на бизнеса и обществени организации могат да подадат своите писмени предложения на електронна поща: [email protected], чрез служителите на общинска администрация в кметствата по населени места и в информационния център на общината.
За предложения от местната общност са поставени и кутии на обществени места.

 


 

Отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2023г. месечен (публ. 14.06.2023г.) 

 

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 Г.

 

 


 2021 г.


2020 г.


 2019


2018 


2017

 


2016


2015


2014