Начало » Контакти » Административен указател » Телефонен указател – Кметове и км. наместници
Телефонен указател – Кметове и км. наместници

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ-ОБЩИНА БОЛЯРОВО


НАСЕЛЕНО МЯСТО

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

ПОЩ.КОД

Ружица

Красимир Костов

04749-3230

8722

Вълчи извор

Тонка Кърмъзова

04749-3375

8723

Горска поляна

Стоян Михов

04749-3367

8721

Голямо Крушево

Костадин Иванов 

04744-2266

8729

Ст. Караджово

Димитър Димитров - кмет

04742-2226

8725

Денница

Милена Стамова

04747-2266

8726

Оман

Мара Никова

04747-2366

8727

Камен връх

Янка Тенева

04742-2349

8728

Дъбово

Елена Апостолова

04742-2466

8736

Попово

Ангел Апостолов

04746-2230

8735

Златиница

Димитър Бъчваров

04743-2571

8746

Мамарчево

Марчо Добрев - кмет

04743-2325

8743

Малко Шарково

Тодорка Метаксова

04745-3261

8751

Шарково

Иван Апостолов

04745-3221

8753

Ситово

Станка Табурова

04745-3289

8744

Иглика

Станка Табурова

04745-3289

8745

Крайново

Ангелина Василева

04748-2370

8752

Воден

Стоянка Чакърова

04748-2235

8750

Странджа

Иванка Чалъмова

04748-2219

8758