Структура-архив

 

 

 

Организационна и управленска органиграма на Община Болярово

за Мандат 2019 - 2023 година

 

 

 

 

 

 

 

 Организационна и управленска органиграма на Община Болярово