Начало » МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 04741/69-28 

Проверка за неплатени задължения по местни данъци и такси

Банкови сметки на Община Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ЕИК 000970051

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ:
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ ИЛИ ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН:
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

ДРУГИ ДАНЪЦИ: 
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 34 00
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

ГЛОБИ, ЛИХВИ, САНКЦИИ
Банкова сметка: BG04UBBS88888433498000
Код за вид плащане: 44 65 00
Банка: ОББ - клон Елхово
BIC код: UBBSBGSF

Цени на услуги:
- за данъчна оценка
- експресна - 15 лв.
- обикновена - 5 лв.
- удостоверение по декларирани данни
- бърза - 6 лв.
- обикновена - 4 лв.
- удостоверение за наличие или липса на задължения - 5 лв.
- копие от документ - 2 лв. за брой